Eleverne føler sig velforberedte til en god præstation når de træner lærepladssamtalen i VR-simulation